Tiệc Hội Nghị

Tiệc – Hội Nghị

Nhà khách Công Đoàn Hải Dương sẽ là một trải nghiệm khó quên với một không gian sức chứa lên đến 800 người tham dự và các dịch vụ ẩm thực hoàn hảo, tinh tế của khách sạn.

0986 539 736